Kalender 2017
Uppdaterat 2017-03-20
Ronneby Brukshundklubb 70 år 1947 - 2017

Styrelsemöten/Klubbmöten
     
  2017-01-09 Styrelsemöte
2017-02-02 Styrelsemöte
  2017-02-11 Årsmöte 2017
  2017-02-11 Konstituerande styrelsemöte
  2017-03-06 Styrelsemöte
  2017-04-03 Styrelsemöte
  2017-04-04 Medlemsmöte
  2017-05-08 Styrelsemöte
  2017-06-12 Styrelsemöte
  Sommaruppehåll
  2017-08-07 Styrelsemöte
  2017-09-04 Styrelsemöte
  2017-09-05 Medlemsmöte
  2017-10-02 Styrelsemöte
  2017-11-06 Styrelsemöte
  2017-12-04 Styrelsemöte (Budgetmöte)
  2017-12-05 Medlemsmöte
     
  2018-01-08 Styrelsemöte
  2018-02-05 Styrelsemöte
2018-02-10 Årsmöte
   
Tävlingar
     
  2017-04-08
Lydnad alla klasser
Appellklass Spår och Sök
  2017-05-06
Rallylydnad, N M
  2017-06-17 Agility
  2017-08-05
Rapport, alla klasser
Sök, alla klasser
  2017-08-19 Rallylydnad, N M
  2017-09-16
Spår, elitklass och högre klass
  2017-09-17
Spår, elitklass och lägre klass
  2017-10-14 Lydnad, klass I och II
     
Månadstävlingar/Tävlingsträning
     
Tävlingskommittén
     
  2017-01-16 Tävlingskommittemöte
  2017-02-20 Funktionärsmöte, årets prov
  2017-03-20 Tävlingskommittemöte
  2017-05-15 Tävlingskommittemöte
  2017-07-17 Tävlingskommittemöte
  2017-08-28 Tävlingskommittemöte
     
PR/Infokommittén
     
  Information till medlemmarna sker löpande genom hemsidan.
Tillsammans med inbjudan till årsmötet skickas även kallelse till klubbmöten för kommande år
     
Kommittékonferenser
    Kommittékonferens höst
     
     
 

Hundägarutbildningskommittén
   
  Kursstart vårens fortsättningskurser
  Kursstart höstens fortsättningskurser
Rullande Grundkursstarter januari - maj - augusti - november 2017
   
Kommittén Funktionärsutbildning
   
Dec 2017/jan/feb 2018 Grundmodul/ALI
2017 L1 med Studiefrämjandet, enl inbjudan
2017-06-13 Ledarträff vår
2017-11-18 Ledarträff höst
  Funktionärsträffar/träningskvällar vår och höst 2017
  Arbetsmöten/samråd med övriga kommittéer vid behov
   
Agilitykommittén
   
2017-03-23 Grundkurs
2017-03-21 Fortsättningskurs
2017-03-20 Tävlingskurs
2017-03-19 Inträdesprov för Agility grundkurs kl 14
besked senare Grundkurs startar höst       
besked senare Fortsättningskurs startar höst
Temakommittén
   
Januari-Juni Temakvällar & forskningscirkel/månad
Augusti-december Temakvällar & forskningscirkel/månad
   
Mentalkommittén
   
2017-05-11 MH
2017-05-12 MH
2017-10-07 MH
   
2017-04-22 MT
2017-09-30 MT
   
  Träffar tre veckor innan resp MH/MT för planering.
1 september: planering inför kommande år
   
Rallylydnadskommittén
   
2017-04-05 Rallylydnad Grundkurs startar
2017-04-03 Rallylydnad Fortsättningskurs startar
2017-03-02 Rallylydnad Avancerad/Mästare startar
   
2017-02-06 Kommittémöte
2017-04-04 Kommittémöte
2017-06-05 Kommittémöte
2017-08-01 Kommittémöte
2017-10-02 Kommittémöte
2017-12-05 Kommittémöte
   
   
Städdagar
   
2017-04-11 Städkväll. Tid medelas via hemsidan, avslutas med grillning
   
2017-08-08 Städkväll. Tid medelas via hemsidan, avslutas med grillning
   
   
   
   
Tillbaks