För att skapa en god stämning, en trygghet och undvika missförstånd anser Ronneby BK att det behövs någon form av riktlinjer för gästboken.
För att gästboken ska fungera måste våra medlemmar/gäster följa de lagar samt den moral och etik som gäller när man som privatperson använder internet. Bemärk att det är en omöjlighet för administratörer att kontrollera alla inlägg som skrivs i gästboken och således kan vi inte garantera alla inläggs korrekthet, fullständighet eller nytta. Vi reserverar oss rättigheten att redigera eller radera inlägg och signaturer om vi så anser lämpligt.

När du använder Ronneby BK Gästbok förbinder du dig till följande regler:
§ 1. Du förbinder dig till att INTE posta inlägg som kan anses kränkande, stötande, nervärderande eller vara riktad mot en speciell ras, hudfärg, sexuell läggning, nationellt eller etniskt ursprung.
§ 2. Inte uppmana till brott eller sprida någon annan persons uppmaning till olika sorters brott.
§ 3. Inte sprida eller länka till bilder och/eller texter av pornografisk natur, innehålla sexistiska uttalanden, straffbar våldsskildring eller barnpornografi.
§ 4. Vara trevlig, respektera andras åsikter.
§ 5. Antydningar på innehav av piratkopierat material är förbjudna.
§ 6. Att inte skriva något som du inte skulle kunna säga och stå för även om du stod öga mot öga med den du diskuterar med.
§ 7. Inte ljuga om personer eller utpeka dem som kriminella.
§ 8. Inte skriva inlägg som innebär att du bryter en tystnadsplikt.
§ 9. Inte medföra till spridning av datavirus.
§ 10. Inte uppmana till brott eller utgöra annan brottslig verksamhet
§ 11. Inte skriva grova svordomar, könsord eller omotiverat provokativa inlägg t ex personangrepp.

Ronneby BK förbehåller sig rätten att plocka bort olämpliga inlägg.
Om förseelsen är grov gör vi en "abuse-anmälan" till användarens internetleverantör.

 
Varsågod, när du läst ovanstående kan du gå vidare till vår gästbok!