Grundmoduler
 
  Instruktörsutbildningen genomförs i olika moduler. Syftet är att utbildningssytemet ska vara flexibelt och att samtliga blivande instruktörer får en gemensam plattform.

Den blivande instruktören går först en grundmodul som är gemensam för alla typer av instruktörer. Därefter väljs en specialinriktning. För att tilldelas certifikat ska också Studiefrämjandets L 1 vara genomförd.
Det går förstås utmärkt att utbilda sig inom flera specialinriktningar.
 
 
 
Grundmodul 2015
 
Grundmodul 2016