Klubbens första stuga
 
 
Så här såg den ut - klubbens första stuga anno 1950/51
Fotografiet, som verkar ha tagits i juni 1968, har tillhandahållits av Lars Neij
 
I Jubileumsskriften som togs fram till klubbens 50-årsjubileum kan man läsa följande för år 1951:

Planerna på att skaffa en ny träningsplan och en egen klubbstuga tog en allt fastare form. På F17 fick klubben överta ett mindre hus som revs och lagrades vid Kalleberga.

Detta år arrenderas ett område på platån öster om Härstorpssjöns södra spets i Torneryd - arrende 100 kr/år. Här uppfördes en liten klubbstuga som döptes till Doggers Hus. Av det befintliga virket hade det mesta stulits men ett borgenslån på 3000 kr räddade stugbygget. I den lilla skara medlemmar som deltog i bygget märktes Nils Sandberg , Ture Johansson , Gunnar Abramsson , Folke Karlsson och Gösta Cronsell .

Inventarierna till stugan utgjordes av gåvor bl a från Kockums.

Aktiviteten under första hälften av femtiotalet var hög och medlemsantalet var drygt 50.
 
Tillbaks
Här läggs grunden till vår nuvarande klubbstuga
 
 
I Jubileumsskriften som togs fram till klubbens 50-årsjubileum kan man läsa följande för år 1968:

1968 fick klubben byggnadslov (8 oktober) för ny klubbstuga på "Sjövik", Bustorp 1:26. Alltså den plats där klubben finns idag - Röde Mosse.
Nisse Ericsson blev ansvarig för byggandet av den nya klubbstugan. Övriga deltagare i byggkommitten var: Gert Robertsson, Nisse Rosenius, Thure Johansson och Gunnar Abramsson .

Dessutom beslöts om bildande av en damsektion för de kvinnliga medlemmarna.

Till ledare för ungdomsverksamheten valdes N Gadd
 
Och idag ser den ut så här