Rallylydnad- Vad är det?

Rallylydnad är en perfekt aktivitet för den vanliga familjehunden och bygger på glädje och samarbete. Via träningen ger rallylydnaden dig och din hund en bättre kontakt och du får en hund som är lydig, följsam och samarbetsvillig. En sådan hund fungerar lika bra i hemmiljö tillsammans med familjen som på offentliga platser eller tillsammans med andra hundar.

Vår erfarenhet visar också att en hund som får arbeta tillsammans med människor mår bättre och är lyckligare. Då rallylydnad inte är fysiskt krävande passar det också för både äldre hundar och förare.

Från den 1 juli 2011 är det en officiell sport i Sverige, och allt fler har upptäckt hur roligt det är att träna och tävla i Rallylydnad.

I Rallylydnad går hund och förare en bana , som består av olika antal övningar/moment, beroende på vilken klass man tränar eller tävlar.
Varje moment/övning beskrivs på en skylt, där det framgår av bild och text, vad hund och förare ska utföra för övning.
Ex. På skyltar nedan.

Banan ska man gå i ett ganska raskt tempo med hunden i de flesta fall på sin vänstra sida. Ekipaget ska utstråla glädje och samarbete under hela genomförandet och det ska synas att det är roligt att gå Rallylydnad.

Föraren får prata uppmuntrande med hunden  under genomförandet och gärna också visa tydligt med tecken så att hunden får tydliga instruktioner om vilken övning den ska utföra vid de olika skyltarna.
Det är dock ej tillåtet att vidröra eller att banna hunden med röst eller onödigt hårda kommando.
Vill du tävla i Rallylydnad? Då gäller följande:

  • Rallylydnadstävling är öppen för alla hundar, vilket innebär även oregistrerade och kryptorchida hundar
  • Hunden skall ha uppnått 10 månaders ålder senast dagen före tävlingstillfället

Här nedan kan du, på tre filmer, se hur Rallylydnad går till på tävling
 
 
Britt-Marie & Lovisa

 
Roland & Zelo

 
Inki & Kaksi

 
Vad händer på klubben nu?

Är du sugen på att Prova på Rallylydnad. Vår och höst drar vi igång en ”Grundkurs” samt en "Fortsättningskurs " i Rallylydnad.  Du kan läsa mer om våra kurser här

På våra månadstävlingar kan du tävlingsträna Rallylydnad. När vi har månadstävlingar hittar du under fliken "Kalender"
Tävlingsklasser
Rallylydnadstävlingar indelas i fyra klasser:

  • Nybörjarklass, öppen för alla hundar som inte startat i fortsättningsklass.
  • Fortsättningsklass, öppen för alla hundar som är berättigade till uppflyttning från nybörjarklass men som inte har startat i avancerad klass.
  • Avancerad klass, öppen för alla hundar som är berättigade till uppflyttning från fortsättningsklass men som inte har startat i mästarklass.
  • Mästarklass, öppen för alla hundar som är berättigade till uppflyttning från avancerad klass.

Kvalificerande resultat
Kvalificerande resultat är minst 70 poäng, under förutsättning att ekipaget inte blivit underkända.

Uppflyttning
Berättigad till uppflyttning är hund som har minst tre kvalificerande resultat eller minst ett resultat helt utan avdrag (100 poäng).
Uppflyttning till nästa klass kan ske nästföljande tävling. Hund som inte startat i högre klass har alltid rätt att starta i aktuell/nuvarande klass.
Alla resultat, inklusive uppflyttning, följer hunden, inte ekipaget.

Rallylydnadsdiplom
Titel: Rallylydnadsdiplom Nybörjarklass, RLD N
Tilldelas ekipage som erhållit minst tre kvalificerade resultat i nybörjarklass.
Titel: Rallylydnadsdiplom Fortsättningsklass, RLD F
Tilldelas ekipage som erhållit minst tre kvalificerade resultat i fortsättningsklass.
Titel: Rallylydnadsdiplom Avancerad klass, RLD A
Tilldelas ekipage som erhållit minst tre kvalificerade resultat avanceradklass
Titel: Rallylydnadsdiplom Mästarklass, RLD M
Tilldelas ekipage som erhållit minst tre kvalificerade resultat mästarklass.

 
Här kan du läsa mer