Organisation
Svenska Brukshundklubben (SBK) är en ideell medlemsorganisation, specialklubb i Svenska Kennelklubben (SKK) och frivillig försvarsorganisation.
Verksamheten är organiserad i lokal, regional och central nivå. Den lokala nivån utgörs av ca 300 lokalklubbar och den regionala nivån utgörs av 18 distrikt. Den centrala nivån utgörs av den övergripande ledningen av hela vår verksamhet.

SBK har idag ca 60 000 medlemmar. Läs mer om SBK här Länk till SBK:s hemsida


  Brukshundklubbens mål
-
Grundläggande hundägarutbildning för alla
- Alla brukshundar skall mentaltestas och beskrivas
- Tjänstehundar för totalförsvarets behov
- Nya tävlingsformer
- Plats för alla som vill tävla
- Ungdomsverksamhet på alla lokalklubbar
- Minskad medlemsgenomströmning
- Fungerande intern kommunikation och snabbare beslutsvägar

Ronneby Brukshundklubb

Ronneby Brukshundklubb är en lokalklubb inom SBK. Klubben, som bildades 1947, har cirka 400 medlemmar.
Förutom en styrelse så är verksamheten organiserad i olika kommittéer. Klubbens högsta beslutande organ är medlemsmöten (3 per år) och årsmötet som hålls i februari varje år.

 
Hundägarutbildningskommittén      
   
Namn
E-post
Telefon
Mobil
    Sannie Widén, sammankallande   0702-35 76 53
    Inki Sjösten, kontakter Studiefrämjandet och ledartillsättning
  0708-23 09 99
    Dorothy Johansson, ekonomi, kurser & medlemsregistrering   0721-59 80 21
    Eva Lekberg, administration GK   0703-09 95 95
    Mia Persson, administration FK/TK     0733-90 53 93
       Funktionärsutvecklingskommittén      
   
Namn
E-post
Telefon
Mobil
    Inki Sjösten i samarbete med styrelsen och berörda kommittéer
0708-23 09 99
       Tävlingskommittén      
   
Namn
E-post
Telefon
Mobil
    Elizabeth Olsson, sammankallande
0457-174 05
0708-32 74 05
    Roland Sjösten
0457-230 09 0708-23 09 29
    Jutta Schwandner
0457-45 03 27
0709-96 39 26
       Stugakommittén      
   
Namn
E-post
Telefon
Mobil
    Stuga ute:      
    Roland Sjösten sammankallande
0708-23 09 29
    Magnus Pihlqvist 0763-23 63 15
    Alf Svedberg 0454-871 27 0709-46 15 08
    Börje Andersson   0709-50 38 02
    Roger Olsson   0703-09 95 98
       
    Stuga inne:
   
    Fredrik Berg, sammankallande
0457-121 01 0705-30 95 41
    Marie Mattiasson   0733-83 76 52
    Jessica Johansson 0457-410 00  
             Pr-Infosektorn & Temakommittén      
   
Namn
E-post
Telefon
Mobil
    PR-Info:      
    Nils Hällgren, sammankallande, ansv hemsidan
0457-403 74
0768-79 85 68
    Lena Granell   0708-35 93 93
           
   

Sociala medier:

     
    Martina Lindgren sammankallande                   0721-72 85 79
    Rose-Marie Olsson   0705-39 93 03
    Eva Jeansson   0709-26 27 47
           
    Tema:      
           
             Mentalkommittén      
 
Namn
E-post
Telefon
Mobil
    Helene Edner, sammankallande
0457-304 07
0702-50 61 08
    Marie Svensson
    Kina Linder
0457-660 04
0701-46 58 07
    Birgitta Björklund  

0768-99 77 10

    Sannie Widén   0702-35 76 53
    Eva Jeansson 0457-207 97 0709-26 27 47
    Charlotte Ninov 0457-103 99 0735-21 89 88
             Agilitykommittén      
 
Namn
E-post
Telefon
Mobil
    Jenny Hjalmarsson, sammankallande   0703-68 48 59
    Eva Blomqvist
0457-811 08  
    Karin Loodin Danielsson
0457-120 42 0731-43 36 01
    Carina Hall
0457-277 21  
    Julia Gummesson   0707-55 46 62
    Christina Nilsson   0733-24 55 95
    Therese Ramberg   0721-52 66 05
           
           
 

Rallylydnadskommittén      
   
Namn
E-post
Telefon
Mobil
    Sofia Wihlstrand, sammankallande   0709-20 59 20
    Ann-Lill Stark 0457-803 52 0706-15 21 09
    Susanne Melkersson   0735-12 22 40