mmmmmmm


Styrelsen sammanträder
som regel den första måndagen varje månad kl 18.00

Uppehåll görs under juli.Medlemsmöten 2017
hålls kl 19.00

tisdagen den 4 april
tisdagen den 5 septembertisdagen den 5 december


Årsmöte hålls den 10 februari 2018


Namn
e-post
Telefon
Mobil
Ordförande
Rose-Marie Olsson
 
0705-39 93 03
Vice ordförande
Marie Svensson
0709-77 91 50
Sekreterare
Carina Svedberg
0454–871 27
0708-47 08 22
Kassör
Roland Sjösten
0708-23 09 29
Ledamot
Jenny Hjalmarsson   0703-68 48 59
Ledamot   Anna T Andersson 0457-276 32 0708-15 01 74
Ledamot   Karina Berggren 0457-203 62  
Suppleant
Marie Mattiasson
  0733-837652
Suppleant
Josefine Ronnerhall
0709-989151
 
Revisor
Christer Olsson
0457-174 05
Revisor
Thomas Göransson
Revisorssuppleant
Elizabeth Olsson
0457-174 05
Revisorssuppleant
Lena Granell
0708-35 93 93
 
Valberedning    
   
Sammankallande
Fredrik Berg
0457-121 01
0705-30 95 41
Ledamot
Helene Edner
0457-304 07
0702-50 61 08
Ledamot
Eva Blomqvist
0457-811 08

Uppdaterat: 2017-03-20

Broshyrer   Protokollen från styrelsemöten, årsmöten och medlemsmöten hittar du här
  Nyhetsbrev från Ronneby Brukshundklubb hittar du här